AKTUALNOŚCI

Województwo śląskie zmienia plan zagospodarowania

Zakończyły się prace nad opracowaniem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Projekt jest już po konsultacjach społecznych i czeka na uchwalenie.

Katowice fot. umkatowice / lic. CC BY-SA 3.0

Katowice
fot. umkatowice / lic. CC BY-SA 3.0

Do sporządzenia planu przystąpiono w październiku 2013 r. na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego. Zmiana planu polegała na dostosowaniu zapisów wcześniej obowiązującego planu z roku 2010 do nowych przepisów prawa i zapisów dokumentów na poziomie krajowym. Pod koniec października 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+”. W listopadzie i grudniu poddany on został konsultacjom społecznym. Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji są rozpatrywane przez Zarząd Województwa Śląskiego. Uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez Sejmik Województwa przewiduje się na najbliższe miesiące.

Z projektem planu przekazanym do listopadowych i grudniowych konsultacji zapoznać można się na naszej stronie:

Procedura planistyczna w polskich miastach