Wilga rzeka

Wilga rzeka

Podział działek Osiedla Klimatycznego Wilga | na niebiesko zaznaczyliśmy orientacyjny przebieg kanału wodnego w osiedlu | mapa: Geoportal

Podział działek Osiedla Klimatycznego Wilg