AKTUALNOŚCI

Większość Polaków uważa swoje miejscowości za ładne – raport NCK

Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło badanie sondażowe na temat postrzegania przestrzeni publicznej i architektury przez Polaków. Badanie przeprowadzono na grupie ponad tysiąca osób w ponad stu miejscowościach kraju wylosowanych z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby mieszkańców.

Okładka raportu “W dialogu z otoczeniem? Społeczne postrzeganieprzestrzeni publicznej i architektury w Polsce” / NCK lic. CC-BY3.0

Polacy znają budynki z podręczników

O obiektach architektonicznych bądź miejscach w przestrzeni publicznej, które w sposób istotny wpłynęły na historię architektury Polski aż 60% ogółu badanych zadeklarowało, że nie zna takich obiektów i miejsc. Prawie połowa nie zwraca większej uwagi na to jak wygląda ich otoczenie, a tylko 6% polskiego społeczeństwa deklaruje znajomość nazwiska choć jednego znanego architekta. W badaniu odnotowano wyraźny spadek zainteresowania wyglądem otoczenia w stosunku do ubiegłych lat. Jednocześnie większość Polaków uważa swoje miejscowości za ładne – za “raczej ładne” lub “ładne” uważa je aż 70% badanych. Większość jest dumna ze swojej miejscowości lub dzielnicy.

Osoby, które deklarowały znajomość obiektów i miejsc znaczących dla historii architektury Polski, wymieniły najczęściej Wawel (30%), Pałac Kultury i Nauki (22%) oraz Zamek Królewski w Warszawie (11%). Badani w większości przywoływali budynki lub układy urbanistyczne będące częścią dziedzictwa kulturowego, które przedstawiane są w edukacji historycznej i stanowią atrakcję turystyczną na skalę masową.

Młodzi doceniają historię, jednak chcą mieszkać w nowych budynkach

Zdecydowana większość Polaków deklaruje, że widzi oddziaływanie architektury i otoczenia na ludzi: ich samopoczucie (85%) i efektywność pracy (84%). Wzrasta jednak odsetek osób, którzy nie są przekonani o istnieniu oddziaływania architektury na życie codzienne. Jeszcze kilka lat temu wartości te wynosiły aż 98%. Zmniejsza się też udział osób, które interesują się architekturą w swym sąsiedztwie. Na estetykę i sposób zagospodarowania przestrzeni uwagę zwracają częściej starsi niż młodsi. Autorzy badania zwracają uwagę, że brak krytycyzmu może być konsekwencją niewielkiej wagi przypisywanej architekturze przez znaczną część społeczeństwa.

Ponad 2/3 uważa, że przestrzeń publiczna w centrach historycznych powinna być projektowana z udziałem mieszkańców. Ponad 4/5 uważa zaś, że dbałość o historyczne budynki i zabudowania to przejaw patriotyzmu. Choć większość badanych dostrzega wartość architektury historycznej, ale woli mieszkać w nowym budownictwie. W wyremontowanym budynku historycznym zamieszkać woleliby częściej starsi badani niż młode pokolenie. Przy wyborze nowego miejsca zamieszkania badani zwracają uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo, czystość otoczenia, warunki transportowe oraz sąsiedztwo zieleni.

Więcej w raporcie NCK „W dialogu z otoczeniem? Społeczne postrzeganie przestrzeni publicznej i architektury w Polsce”: Pobierz raport