Rakowiec zabytek

Rakowiec zabytek

Wycinek z mapy ukośnej Warszawy / fot. ukosne.um.warszawa.pl / autor: MGGP Aero