AKTUALNOŚCI

Warsztaty „Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030”

Warsztaty „Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030” odbędą się we wtorek 28 czerwca od 14:00 do 18:30 w hali Starej Zajezdni Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Pięć tematów wiodących to przedsiębiorczość, nauka, społeczeństwo obywatelskie, kultura i administracja. Warsztaty będą prowadzone metodą konwersacyjnąworldcafe. Ich celem będzie wypracowanie kreatywnych pomysłów dotyczących realizacji celów opracowywanej Strategii Rozwoju Krakowa 2030. Uczestnicy będą dyskutować przy pięciu stolikach tematycznych (przedsiębiorczość, nauka, społeczeństwo obywatelskie, kultura i administracja). Koordynację grup zapewnią eksperci tematyczni, wsparci działaniami moderatorów technicznych. Na koniec odbędzie się dyskusja plenarna.

Ramowy harmonogram prac na strategią:

  • Warsztat „Współpraca dla Strategii Krakowa” (I) – 28 czerwca 2016
  • Warsztat „Współpraca dla Strategii Krakowa” (II) – 26 września 2016
  • Projekt roboczy dokumentu SRK 2030 – udostępnienie na stronie internetowej „Magiczny Kraków” – 15 czerwca 2016
  • Konsultacje społeczne, w tym ankieta internetowa, spotkania, debaty – wrzesień-październik 2016
  • Przekazanie Radzie Miasta Krakowa dokumentu SRK 2030 do procedowania – pod koniec 2016 roku