Warszawa: Wizja dla Placu Powstańców po warsztatach charrette

Zakończyły się warsztaty charrette “Plac Powstańców Warszawy – kolejny krok”. W piątek poznaliśmy docelową propozycje rozwiązań po warsztatach przeprowadzonych na zlecenie stołecznej magistratu przez pracownię Mycielski Architecture & Urbanism (MAU) oraz Mediatorzy.pl.

Wizja zmian dla Placu Powstańców Warszawy | fot. MAU

Celem partycypacyjnych warsztatów projektowych, przeprowadzonych w ostatnich dniach w stolicy, było stworzenie docelowej koncepcji zmian dla placu w warszawskim Śródmieściu. Impulsem do organizacji warsztatów były toczące się równolegle prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu tzw. ściany wschodniej, postępy programu parkingów podziemnych (z których jeden zlokalizowany zostanie pod placem Powstańców) oraz plany Narodowego Banku Polskiego związane z rozbudową budynku, którego bryła w sposób istotny kształtuje wizerunek i klimat placu, jest przy tym wpisana na listę dóbr kultury współczesnej.

Plac Powstańców Warszawy w efekcie złożonego w budżecie partycypacyjnym projektu przeszedł modernizację. Dodatkowo od lipca 2013 roku  przygotowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej.  Jego pierwsze wyłożenie nastąpiło jesienią 2015 roku, plan jest jednak wciąż w opracowaniu.

Makieta przedstawiająca wizję zmian dla Placu Powstańców | fot. MAU

Warsztaty charrette zgromadziły przy wspólnym stole projektowym różnorodnych interesariuszy: przedstawicieli jednostek Urzędu Miasta, instytucji publicznych i eksperckich, aktywistów miejskich oraz okolicznych mieszkańców. Formuła warsztatów projektowych pozwoliła na wypracowanie wspólnie uznanej przez uczestników koncepcji placu, przewidującą przede wszystkim podporządkowanie jego funkcji potrzebom mieszkańców. Planowane jest uspokojenie ruchu: jezdnia przy NBP ma być dwukierunkowa i przeznaczona przede wszystkim dla komunikacji publicznej oraz ruchu rowerowego, przy jednoczesnym zniesieniu ruchu tranzytowego. Jest to zmiana powiązana ze zmianami wynikającymi z przyjętych niedawno koncepcji placu Pięciu Rogów oraz opracowanej wcześniej wizji Placu Małachowskiego.

Koncepcja przewiduje stworzenie kilku powiązanych ze sobą przestrzeni o różnorodnym charakterze:

  • miejskiego placu, na którym organizować można jarmarki czy targi śniadaniowe, w pobliżu przedwojennego i modernizowanego hotelu Prudential;
  • kameralnej, a przy tym reprezentacyjnej części ogrodowej w centralnej części placu wraz z zielonym skwerem, na którym pod okiem Napoleona będzie można zagrać w boulle;
  • ogrodowej, która zostanie wzbogacona o lekki parterowy pawilon, w którym powstać może klubokawiarnia, a dzięki sąsiadom – Filharmonii Narodowej – i w nawiązaniu do ustawionych w ramach modernizacji zabawek muzycznych, latem będą mogły odbywać się tu koncerty i inne wydarzenia kulturalne;
  • przestrzeni dla wyeksponowania pomnika Powstańców Warszawy m.in. poprzez wytworzenie wodnego lub zielonego tła oraz usytuowanie, w sposób zapewniający lepsze powiązanie z budynkiem hotelu Prudential.

Główną inspiracją urbanistyczną warsztatów charrette stała się pierwotna koncepcja Bohdana Pniewskiego, która w zmodyfikowanej formie została wcielona w życie w przypadku siedziby Narodowego Banku Polskiego (długi, poziomy budynek sali operacyjnej na tle wysokiego reprezentacyjnego budynku biurowego), a w której dominantą jest budynek hotelu Prudential równoważony przez nigdy nie zrealizowany budynek uwidaczniajacy harmonizującą z placem elewację Domu Chłopa. Mieszkańcy mają również nadzieję, że w parterach budynków Komisji Nadzoru Finansowego i UOKiK powrócą kawiarnie i restauracje. Działająca tu jeszcze w latach dziewięćdziesiątych Sofia, a wcześniej kawiarnia Stolica i Europa, była magnesem, którego teraz na placu brakuje.