Warszawska uchwała krajobrazowa pod lupą UOKiK

UOKiK bada skutki przyjęcia uchwały krajobrazowej. Branża reklamowa zasugerowała, że nowe przepisy mogą naruszać prawo konkurencji.

Warszawska uchwała krajobrazowa przyjęta została w styczniu. Określa głównie formę oraz lokalizacje reklam w przestrzeni miasta. Ograniczona zostanie możliwość lokalizowania wielkich billboardów. Reklam ma być mniej i lokalizowane mają być – szczególnie w strefie centralnej – w wyznaczonych miejscach. Wśród nich znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. To zaś budzi wątpliwości UOKiK. Nośniki na przystankach komunikacji miejskiej, kontrolowane obecnie przez jednego dostawcę treści.

Nośniki na przystankach komunikacji miejskiej będą jednymi z nielicznych możliwych form reklam w śródmiejskiej części Warszawy | fot. Wojciech Wojtowicz

Nie kwestionujemy konieczności uporządkowania przestrzeni miejskiej w Warszawie, podobnie jak ma to miejsce w innych miastach w Polsce i na świecie. Jednak uchwała krajobrazowa może wzmocnić pozycję jednej firmy kosztem eliminacji z rynku innych przedsiębiorców, a tym samym prowadzić do ograniczenia dostępu do rynku reklamy zewnętrznej. Wynikiem tego może być wzrost stawek za wynajem powierzchni reklamowej. Realizując obowiązki ustawowe i stojąc na straży ochrony konkurencji, podjąłem niezwłocznie decyzję o wszczęciu w tej sprawie postępowania wyjaśniającego. Zweryfikujemy, czy przyjęcie przepisów krajobrazowych narusza zapisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

– mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak czytamy na stronie urzędu:

Obawy urzędu budzi możliwość stworzenia monopolu jednej spółki – AMS S.A. i wyeliminowania z rynku wielu firm z branży reklamowej

Obecnie UOKiK bada stołeczny rynek reklamy, lecz nie wyklucza dalszych działań, w tym wszczęcia postępowania antymonopolowego.

Projekt uchwały krajobrazowej od 2015 roku przygotowywało Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Pierwsze konsultacje społeczne odbyły się w 2017 roku, a kolejne rok później. Uchwała Rady Miasta w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń  została przyjęta 16 stycznia 2020 roku.