Warszawska Dzielnica SPołeczna Wycinek MPZP

Warszawska Dzielnica SPołeczna Wycinek MPZP

Wycinek planu miejscowego dla lokalizacji Warszawskiej Dzielnicy Społecznej