AKTUALNOŚCI

Warszawska Dzielnica Społeczna – pierwsze miejskie modelowe osiedle w stolicy

Na Woli, w rejonie ulic Górczewskiej i Olbrachta, powstać może osiedle bazujące na czterech typach mieszkalnictwa, będzie to innowacyjna Warszawska Dzielnica Społeczna.

Vastra Hamnen w szwedzkim Malmo

Västra Hamnen w szwedzkim Malmö to jeden z przykładów, na którym chce się wzorować Warszawa | fot. Johan Jönsson | lic. CC BY-SA 4.0

Mieszkania socjalne, komunalne, TBSy oraz komercyjny rynek najmu – w ten sposób zainteresowani będą mogli zamieszkać w nowej stołecznej realizacji.  Program ma być nową ofertą mieszkaniową, skierowaną do wszystkich grup społecznych. Jej forma wypracowana zostanei podczas warsztatów.

Warszawska Dzielnica Społeczna może stać się strategicznym projektem dla polityki mieszkaniowej Warszawy, będącej alternatywą dla mieszkań deweloperskich oraz procesu dochodzenia do własności lokali mieszkalnych. Jest to eksperymentalny projekt mieszkaniowy, który pozwoli na przetestowanie rozwiązań związanych ze stworzeniem przestrzeni, w której wspólnie żyją mieszkańcy o różnym poziomie dochodów oraz wieku.

Mieszkania socjalne i komunalne mają stanowić połowę inwestycji. Druga połowa mieszkań powstanie w formule TBS oraz przeznaczone zostaną na cele najmu komercyjnego. Program przemieszania realizowany ma być już na poziomie budynku. Standard architektury i lokali ma być zbliżony, niezależnie od wspominanych typów.

Mieszkania dla wszystkich z dobrą infrastrukturą

W przeciwieństwie do – jak czytamy w broszurze informacyjnej – “konserwatywnego rynku komercyjnego”, w realizowanym przez samorząd programie formy zamieszkania mają być innowacyjne. Innowacyjność ta wyrażać ma się również w architekturze budynków i urbanistyce całego osiedla. Dzielnica będzie proekologiczna i zaprojektowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zastosowane mają być w niej rozwiązania z obszaru energooszczędności, retencyjności wody oraz innych negatywnych skutków oddziaływania budownictwa na klimat.

Jednocześnie powstać ma tanie w realizacji i utrzymaniu środowisko miejskie, czemu sprzyjać ma temu mądry masterplan. Osiedle zaprojektowane ma zostać razem z usługami społecznymi, co pozwoli ograniczyć koszty transportu czy pozyskania działek. Sama jego lokalizacja zbadana została w 2014 roku przez REAS i wskazuje zarówno na dobrą dostępność środków transportu zbiorowego, jak i głównych arterii komunikacyjnych. Ma być to 15 hektarowa działka, w rejonie w rejonie ulic Górczewskiej i Olbrachta, będąca własnością miejskiej spółki MPRI.

Warszawska Dzielnica Społeczna powstanie na Woli

Warszawska Dzielnica Społeczna powstanie na Woli | graf. Wojciech Wojtowicz | Urbnews.pl

W pierwszej kolejności opracowany zostanie proces projektowania dzielnicy społecznej, by dopiero w kolejnych etapach poszukiwać rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych i form przestrzennych dla obszaru.

Wiadomo już jednak, że wszystkie mieszkania mają być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poza wspomnianymi mieszkaniami socjalnymi, komunalnymi czy komercyjnym najmem, miasto nie wyklucza miejsca na kooperatywy mieszkaniowe oraz inne eksperymentalna rozwiązania. Organizacja komunikacji nadać ma priorytet ruchowi pieszemu, rowerowemu i transportowi publicznemu. Rozważana jest rezygnacja z  garaży podziemnych i alternatywne rozwiązanie, jak np. garaż wielopoziomowy na granicy osiedla.

Wycinek planu miejscowego dla lokalizacji Warszawskiej Dzielnicy Społecznej

Wycinek planu miejscowego dla lokalizacji Warszawskiej Dzielnicy Społecznej

Dla tego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zakłada maksymalną zabudowę do 25 metrów wysokości i wskaźnik intensywności zabudowy 2,0.

Jako wzór przyjęte mają być rozwiązania ze szwedzkiego Malmö (osiedle Västra Hamnen), niemieckiego Hamburga (Hafen City) czy austriackiego Grazu (Reininghaus) Wśród polskich rozwiązań, wartych rozwagi wskazano m.in. osiedle Nowe Żerniki we Wrocławiu oraz  stołeczne osiedle na Golędzinowie.

Dostępność mieszkań jest zawarta w art. 75 Konstytucji RP. Jest również jednym z celów operacyjnych strategii rozwoju Warszawa2030.