Warszawa Ratusz Urząd Wojewody Adrian Grycuk Wikimedia

Warszawa Ratusz Urząd Wojewody Adrian Grycuk Wikimedia

Siedziba Ratusza oraz Wojewody Mazowieckiego znajdują się w tym samym budynku na Placu Bankowym w Warszawie | fot. Adrian Grycuk, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 pl

Ratusz i Siedziba Wojewody w Warszawie