Warszawa sprawdzi jakie role spełniają ulice

Warszawski ZDM chce sprawdzić jakie role spełniają stołeczne ulice. Badanie zacznie się od Świętokrzyskiej i alei Jerozolimskich.

Swietokrzyska2

ZDM chce dowiedzieć się czy ulice są przyjazne mieszkańcom i odpowiednio zaplanowane. W tym celu ogłoszony został przetarg na wykonanie analizy stanu obecnego obu ulic, która obejmie nie tylko uwarunkowania transportu drogowego i szynowego. Sprawdzone będą rozwiązania, które służą mieszkańcom oraz gościom. Porównany ma zostać procentowy udział w wykorzystaniu pasa drogowego przez poszczególne grupy użytkowników i zieleń uliczną. Ocena obejmie też szczegółowe pomiary ruchu pojazdów i pieszych – sprawdzone mają być zachowania pieszych i ich struktura wiekowa, a także charakterystyka ruchu pojazdów. Zbadany za zostać udział usług handlu i gastronomii, ich rodzaj, stawki czynszu czy ich klienci.

 

Ocenione zostaną konsekwencje zmian w rearanżacji przestrzeni ulicy Świętokrzyskiej, które nastąpiły po budowie centralnego odcinka II linii metra. Przypominamy – w ciągu ostatnich lat na tej ulicy uporządkowano przestrzeń, poszerzono chodniki, zwężono jezdnię, wytyczono miejsca parkingowe, pasy dla rowerów, przejścia dla pieszych i powiła się mała architektura. Ostatnie działania instytucji miejskiej prowadzą w kierunku większej obecności zieleni w przestrzeni tej ulicy oraz Placu Powstańców Warszawy.

Analiza ma za zadanie porównać Świętokrzyską z alejami Jerozolimskimi na odcinku pomiędzy al. Jana Pawła II a Nowym Światem. Jak zapewnia ZDM, “To pierwsze tak duże badanie porównawcze w Polsce”. Analizy mają potrwać do września, a ich podsumowaniem będzie raport zawierający wnioski z przeprowadzonych badań.

Efekty badania mogą przydać się w wielu polskich miastach. Choć w wielu wprowadzenie większej przestrzeni dla ruchu pieszego oceniane jest głównie pozytywnie, czego przykładem są rozwiązania łódzkie, tak wciąż w wielu miastach budzi niechęć części mieszkańców. Tu wymienić warto głośne protesty podczas dyskusji na temat ulicy Starowiejskiej w Gdyni, gdzie pojawiły się argumenty o możliwości upadku wielu obiektów usługowych przy ograniczeniu ruchu samochodowego lub uporządkowaniu parkowania.