Warszawa studium 2010

Warszawa studium 2010

Wycinek ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy z 2010 roku. Graf. UM Warszawa