AKTUALNOŚCI

Warszawa: Plan dla Śródmieścia Południowego do poprawki

Rada Miasta Warszawy nie zdecydowała się na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Śródmieścia Południowego.

Warszawa Poznanska Śródmieśćie

W czwartek, 7 lipca 2016 r. w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki odbyło się XXXI posiedzenie Rady m.st. Warszawy. W porządku obrad znalazło się głosowanie nad kontrowersyjnym projektem planu dla Śródmieścia Południowego. Radni nie podjęli jednak uchwały, a projekt zwrócono wnioskodawcy do dalszych prac. Oznacza to, że procedura jego przygotowania zostanie ponownie przeprowadzona: plan będzie ponownie wyłożony oraz poddany konsultacjom.

Prace nad planem rozpoczęły się wiosną 2010 roku. Według ogłoszenia plan miał być ograniczony ulicami Marszałkowską, Koszykową, Chałubińskiego oraz południową jezdnią alei Jerozolimskich. Granice zmieniła uchwała z lipca 2013 roku, wyłączając z prac rejon Ronda Dmowskiego. Teren ten znalazł się w zasięgu innego planu, który opisywaliśmy jesienią.

Największe kontrowersje, szczególnie wśród grup aktywistów, wzbudzały zapisy zezwalające na budowę nowych i rozbudowę istniejących wieżowców. Nowe obiekty miały by się znaleźć na terenie dawnego liceum Hoffmanowej oraz w jego sąsiedztwie, w tym obok kościoła św. Piotra i Pawła.

Najbardziej kontrowersyjny fragment planu dotyczył nowych budynków wysokościowych; źródło: wycinek z projektu MPZP dla Śródmieścia Południwoego

Najbardziej kontrowersyjny fragment planu dotyczył nowych budynków wysokościowych; źródło: wycinek z projektu MPZP dla Śródmieścia Południowego