Warszawa: Konsultacje w sprawie programu rewitalizacji prawobrzeżnej części miasta

Stołeczny ratusz rozpoczyna serię konsultacji społecznych poświęconych rewitalizacji prawobrzeżnej części Warszawy. Program ma objąć trzy dzielnice: Pragę Południe, Pragę Północ oraz Targówek, które podzielono na sześć obszarów interwencji. Obszar ten jest obecnie zamieszkały przez przeszło 130 tysięcy osób. 

Planowane nakłady finansowe ze strony miasta mają sięgnąć 1,4 mld zł. Przewidywane działania rewitalizacyjne mają na celu wydobycie potencjału Pragi oraz Targówka oraz efektywne włączenie ich w proces rozwoju stolicy przy zachowaniu unikalnego charakteru.

Dla usystematyzowania planowanych przedsięwzięć oraz nadania im spójnej wizji powstał „Zintegrowany program rewitalizacji do 2022 roku”. Zawiera on podsumowanie dogłębnej analizy obecnego, niekorzystnego stanu wymienionych dzielnic pod względem społecznym, ekonomicznym oraz przestrzennym. Władze miasta zamierzają wyjść naprzeciw tym problemom poprzez remonty budynków komunalnych, inwestycje kulturalne i sportowe, modernizację Bazaru Różyckiego czy stworzenie centrum kreatywności.

Powyższy plan zostanie poddany dyskusji podczas serii 5 spotkań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych:

 • Spotkanie inauguracyjne
  9 kwietnia, godz. 17:30-19:30, Teatr Baj, ul. Jagiellońska 28
 • Konsultacje dla dzielnicy Targówek
  16 kwietnia, godz. 17:30-20:30, Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40
 • Konsultacje dla dzielnicy Praga Południe
  23 kwietnia, godz. 17:30-20:30, Centrum Paca, ul. M. Paca 40
 • Konsultacje dla dzielnicy Praga Północ
  29 kwietnia, godz. 17:30-20:30, Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52
 • Spotkanie podsumowujące
  17 czerwca, godz. 17:30-19:30, Teatr Powszechny, ul. Jana Zamoyskiego 20

Oprócz spotkań konsultacyjnych, zorganizowane będą spacery po terenach objętych programem rewitalizacji. Udział w nich jest bezpłatny, a zaproszeni są wszyscy zainteresowani działaniami dla poprawy sytuacji prawobrzeżnej Warszawy. Spacery odbędą się w następujących terminach:

 • Targówek Fabryczny
  11 kwietnia, godz. 10:30, zbiórka u zbiegu ul. ks. Ziemowita 39 i ul. Mieszka I
 • Targówek Mieszkaniowy
  12 kwietnia, godz. 10:30, zbiórka u zbiegu ul. św. Wincentego 18 i ul. Oszmiańskiej
 • Szmulowizna i Michałów,
  18 kwietnia, godz. 10:30,zbiórka u zbiegu ul. Kawęczyńskiej 53 i ul. Otwockiej.
 • Kamionek
  19 kwietnia, godz. 10.30, zbiórka przy ul. Targowej 14
 • Nowa Praga
  25 kwietnia, godz. 10.30, zbiórka przy ul. Targowej 74
 • Stara Praga
  26 kwietnia, godz. 10.30, zbiórka przy Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52

Ponadto, istnieje możliwość zgłaszania uwag do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji drogą mailową. Opinie należy przesłać pod adres [email protected] do 29 kwietnia 2015 r.