AKTUALNOŚCI

Warszawa: Konkurs na opracowanie koncepcji Placu Centralnego

Warszawa ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla fragmentu Placu Defilad.

fot. Graeme Maclean | lic. CC-BY-2.0

Architekci przedstawić będą musieli koncepcję placu we wschodniej części Placu Defilad, pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki oraz ulicą Marszałkowską. Przy placu zlokalizowane będą budynki Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz teatru. Jak czytamy w ogłoszeniu:

Projekt konkursowy musi uwzględniać ogólnopolski, regionalny i lokalny wymiar przyszłego placu jako atrakcyjnego miejsca dla różnorodnych form aktywności: od zwykłego przechodzenia przez plac, przez indywidualne spędzanie czasu, aż po imprezy masowe.

Zgodnie z złożeniami konkursu, plac nie powinien być pozbawiony zieleni. Łączyć ma w sobie elementy dziedzictwa historii miejsca z dogodnymi warunkami późniejszego użytkowania.

Do 4 sierpnia można składać wnioski o dopuszczenie do konkursu. Pytania dotyczące składania Wniosków składać można tylko do 20 lipca. Termin składania prac konkursowych wyznaczono na 24 października. Organizator konkursu przewiduje przyznanie pięciu równorzędnych nagród w wysokości 50 tysięcy złotych brutto każda. Następnie odbyć mają się Konsultacje społeczne w formie publicznej dyskusji o nagrodzonych projektach.