Warszawa: Wraca konkurs dla architektów

Warszawa wraca do organizacji konkursu dla najlepszych architektów. W tym roku odbędą się dwie edycje, obejmujące okres ostatnich 15 lat.

fot. Lemarx / Wikimedia Commons; lic. CC-BY-3.0

fot. Lemarx / Wikimedia Commons; lic. CC-BY-3.0

W pierwszej edycji nagrodzone zostaną obiekty, których realizację ukończono w latach 2001-2014, w drugiej: obiekty, których budowę zakończono w ubiegłym roku. Autorzy najlepszych projektów otrzymają Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy. Zgłoszenia będą oceniane w kategoriach:

  1. architektura użyteczności publicznej – obiekt publiczny,
  2. architektura użyteczności publicznej – obiekt komercyjny,
  3. architektura mieszkaniowa – zespół,
  4. architektura mieszkaniowa – pojedynczy obiekt,
  5. architektura zrewitalizowana,
  6. przestrzeń publicznie dostępna,
  7. wydarzenie architektoniczne.

Wyboru najlepszych pięciu prac z każdej z tych kategorii dokona jury, które powołała Prezydent m.st. Warszawy. Prace oceni 12 osób: Jacek Wojciechowicz – zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Marek Mikos – dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, oraz przedstawiciele Rady m.st. Warszawy, Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Lista nominowanych zostanie ogłoszona do końca października. Spośród wybranych prac nagrody w każdej z kategorii otrzymają po trzy realizacje sprzed roku 2014 i jedna z roku 2015. W listopadzie zagłosować na najlepsze projekty będą mogli mieszkańcy. Wyniki obu edycji poznamy w grudniu.

Projektanci, inwestorzy i mieszkańcy mogą zgłaszać kandydatury do obu edycji nagrody do 15 września br. drogą elektroniczną na adres: [email protected], lub pocztą na adres: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Nagroda Architektoniczna”.