Koncepcja metra sprzed 50 lat

Koncepcja metra sprzed 50 lat

Wizja rozwoju linii metra sprzed pół wieku; kolorem czerwonym zaznaczono przebieg pokrywający się ze współczesną koncepcją 3 linii | Źródło: Stamatello H., Metro w Warszawie, [w:] Kronika Warszawy, tom 13 (1982), Warszawa 1982, s. 90.