AKTUALNOŚCI

Walencja: Plac zamiast skrzyżowania

Hiszpańscy architekci Pilar Ferreres i José Luis Gisbert przedstawili inne spojrzenie dla jednego ze skrzyżowań w centralnej części Walencji. Miejsce skrzyżowania dróg zająć może miejski plac.

PAM Valencia morethangreen

Praca architektów dotyczyła ulic Hernán Cortés oraz Pizarro w śródmieściu miasta, które pozostają w niezmienionej formie od ponad 30 lat. Charakteryzują się one wąskimi chodnikami, często zastawionymi przez parkujące pojazdy. Dodatkowo w planach władz Walencji z początku roku znalazły się zapisy likwidacji pozostałych drzew. Zdaniem Ferreresa i Gisberta nie odpowiadało to prawdziwym potrzebom lokalnej społeczności. Architekci zapytali o zdanie mieszkańców, właścicieli okolicznych sklepów, ekspertów oraz przypadkowych pieszych, po czym przygotowali propozycję alternatywną nazwaną Propuesta Alternativa de Mejora (PAM).

Najbardziej interesującym elementem projektu jest inne spojrzenie na skrzyżowanie ulic jednokierunkowych, które nie ma znajdować się w punkcie centralnym przecięcia dróg. Tę przestrzeń zająć miałyby place miejskie, których nierozłącznym elementem byłyby drzewa.

źródło: morethangreen.es