Ulica Radzymińska

Ulica Radzymińska

źródło: Google Maps