AKTUALNOŚCI

190316 Ustawa poziom krajowy

190316 Ustawa poziom krajowy

Planowanie przestrzenne na poziomie krajowym - prawdopodobny schemat w nowej ustawie | opracowanie: WW / Urbnews

Planowanie przestrzenne na poziomie krajowym - prawdopodobny schemat w nowej ustawie 2019