V Kongres Rewitalizacji, Lublin, 03-04.12.2018

V Kongres Rewitalizacji kontynuuje rozpoczętą w 2010 roku tradycję spotkań środowiska zainteresowanego procesami rewitalizacji — naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów oraz polityków. W tej edycji, w dniach 3-4 grudnia 2018 r., mamy zaszczyt zaprosić Państwa do Lublina, miasta, w którym zrealizowane działania rewitalizacyjne zostały docenione w konkursie na opracowanie modelowych rozwiązań z zakresu rewitalizacji.

Głównym celem tegorocznego kongresu jest wypracowanie rekomendacji do optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji, przyjmując za podstawę ocenę dotychczasowych doświadczeń oraz celów polityki miejskiej. Kongresy Rewitalizacji stanowi od kilku lat najwi ększe i podstawowe forum wymiany wiedzy na temat procesów rewitalizacji i odnowy przestrzeni w Polsce. W trakcie tegorocznej edycji zachęcamy Państwa do uczestnictwa i dyskusji w ramach przewidzianych 4 głównych sesji tematycznych, poprowadzonych przez ekspertów (naukowców i praktyków) z zakresu polityki przestrzennej, rewitalizacji i mieszkalnictwa:

  • Rewitalizacja w kurczących się miastach,
  • Odnowa centrum,
  • Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji,
  • Rewitalizacja a odnowa wsi.

Nowością tegorocznej edycji kongresu będzie jego formuła, w tym m. in. możliwość wzięcia aktywnego udziału w kalejdoskopie (sesje w formule 3MT). Zaletą uczestnictwa w proponowanych sesjach jest syntetyczne zaprezentowanie szerokiego spectrum różnorodnych wyników badań z zakresu rewitalizacji w jednym slocie czasowym. Taka forma aktywnego udziału pozwala na zaangażowanie szerokiego grona zainteresowanych osób, wymiany doświadczeń i poglądów na temat rewitalizacji, a także wypracowanie licznych wniosków i rekomendacji. Dodatkowo zachęcamy Państwa do prezentacji swoich wyników badań podczas przewidzianej sesji posterowej.

Uczestnicy sesji kalejdoskop będą mogli opublikować swój artykuł w wydawnictwie: Urban Development Issues. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji jest zbieżność jego tematyki z celem seminarium, nadesłanie artykułu w języku angielskim a także otrzymanie pozytywnej recenzji. Zasady publikacji, wymogi redakcyjne i pozostałe informacje dla autorów zamieszczone są na stronie internetowej czasopisma.

Zapraszamy również do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą szeroko rozumianej tematyki rewitalizacji. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani studenci II stopnia oraz absolwenci, niezależnie od udziału w V Kongresie Rewitalizacji.

TERMIN I MIEJSCE KONGRESU

Tegoroczny V Kongres Rewitalizacji odbędzie się w Lublinie w dniach 3-4 grudnia 2018 r.
Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie (strona internetowa obiektu)
Grottgera 2
20-029 Lublin

ZGŁOSZENIA

Termin zgłoszenia uczestnictwa w kongresie upływa z dniem 15 września 2018 r. Organizatorzy V Kongresu Rewitalizacji informuj ą, że ze względu na bezpłatny charakter wydarzenia liczba zgłoszeń udziału w kongresie jest ograniczona. Dlatego też, ostateczne potwierdzenie przyjęcia na kongres zostanie przesłane na wskazany w formularzu adres e-mail do dnia 30 września 2018 r.

Termin zgłoszenia aktywnego uczestnictwa wraz z tytułem i krótkim abstraktem (kalejdoskop, sesja posterowa) upływa z dniem 15 września 2018 r. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji nadesłanych propozycji wystąpień w sesji kalejdoskop oraz posterów i wyboru tych, które swoim zakresem będą wpisywać się w cele oraz tematykę kongresu. Ostateczne potwierdzenie przyjęcia wystąpienia w sesji o formule 3MT lub posteru zostanie przesłane na wskazany w formularzu adres e-mail do dnia 30 września 2018 r.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się i zaakceptowanie Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania Danych Osobowych oraz Regulaminu V Kongresu Rewitalizacji dostępnym na stronie. Prosimy o dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej V Kongresu Rewitalizacji – http://rewitalizacja.miasta.pl/.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.