USA: Utrzymanie infrastruktury drogowej kosztuje więcej niż wpływy z opłat i podatków

Nowy raport „Who Pays for Roads? How the ‘Users Pays’ Myth Gets in the Way of Solutions to America’s Transportation Problems” podejmuje temat finansowania utrzymania dróg.

Who Pays For RoadsAmerykańscy kierowcy płacą w opłatach i podatkach mniej niż połowę funduszy niezbędnych dla utrzymania dróg – to główny wynik raportu sporządzonego przez U.S. Public Interest Research Group oraz Frontier Group. Udział podatków paliwowych oraz innych opłat w finansowaniu infrastruktury drogowej spadł w ciągu ostatnich 50 lat z poziomu ok. 70%. Przedstawione dane pokazują, że mitem jest określanie amerykańskiego systemu zwrotem „użytkownik płaci”, gdyż niezależnie od pokonywanych odległości i sposobu poruszania się, amerykański podatnik ponosi rocznie koszt 1100 dolarów na infrastrukturę transportową.

Raport dostępny jest do pobrania w formacie pdf.

Rozwiązaniem problemu może być wzrost znaczenia transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego. Zgodnie z przeprowadzonymi przez Instytut Transportu Norman Mineta badaniami wzrasta poparcie amerykańskiego społeczeństwa dla przeznaczania podatków paliwowych na wspieranie m.in. transportu publicznego. Uważa tak już prawie dwie trzecie społeczeństwa. Inne badania opinii publicznej wskazują, że wzrasta poparcie dla poruszania się pieszo i na rowerze.