Położenie Nowej Huty na tle Krakowa / źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Krak%C3%B3w_dzielnica_XVIII_Nowa_Huta.svg

Położenie Nowej Huty na tle Krakowa / źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Krak%C3%B3w_dzielnica_XVIII_Nowa_Huta.svg