AKTUALNOŚCI

“Urbaniści” – seria filmów o urbanistyce na Youtube

Na youtube pojawiła się seria krótkich filmów traktująca o problematyce urbanistyki i planowania przestrzennego. Zachęcamy do ich obejrzenia!

Jak mówi autor, Adrian Domagała:

Od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem stworzenia czegoś co przybliżyłoby szerszemu gronu odbiorców problematykę zagospodarowania przestrzennego miast oraz obszarów wiejskich. I tak oto narodziła się idea powstania filmu poświęconego polskiej urbanistyce – dziedzinie niemal nieobecnej w mediach głównego nurtu. Moją intencją było ukazanie sylwetki współczesnego urbanisty (część I filmu), przedstawienie podstawowych faktów dotyczących systemu planowania przestrzennego w naszym kraju oraz scharakteryzowanie podstawowych dokumentów planistycznych wykonywanych przez polskich projektantów (cz. II i III filmu). W IV i ostatniej części filmu omówione zostaną główne bariery i problemy rozwoju przestrzennego jednostek osadniczych w Polsce, a także najważniejsze przyczyny dalece niezadowalającego w opinii większości praktyków i teoretyków urbanistyki – stanu polskiej przestrzeni. Mam nadzieję, iż stworzony przeze mnie film choć w minimalnym stopniu przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o sposobach planowania otaczającej nas przestrzeni oraz uświadomi wszystkim widzom, że za jej jakość odpowiedzialny jest tak naprawdę każdy z nas. Zapraszam Państwa do obejrzenia filmu pt. „Urbaniści”