Niyantha

Niyantha

Bolonia mimo historycznej tkanki miejskiej jest nowoczesnym miastem | źródło: Niyantha, CC BY-NC 2.0