AKTUALNOŚCI

Układ urbanistyczny Nowego Targu wpisany do rejestru zabytków

Małopolski wojewódzki konserwator zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych średniowieczny układ urbanistyczny Nowego Targu.

W uzasadnieniu konserwator wskazuje na średniowieczny dowodów miasta. Czytamy, że miasto otrzymało zdefiniowany, ortogonalny układ urbanistyczny oparty o model 9-polowy. Charakterystyka lokacyjna miasta wskazuje na rozmierzenie w oparciu o miarę dużego sznura krakowskiego (45 m). Cały układ urbanistyczny miasta zamyka się w prostokącie o wymiarach 6 x 5,5 sznura dużego, czyli około 270 na 247,5 m. Miasto ograniczone jest w granicach dziewięciu pól, z których środkowe jest przeznaczone na rynek, a pozostałe na bloki zabudowy wokół niego. Blok środkowy, rynek, otrzymał wymiary 3 x 2,5 sznura, a więc około 135 na 112,5 metra. Bloki zabudowy wokół rynku mają głębokość 1,5 sznura, czyli około 67,5 m. Powierzchnia rynku wraz z powierzchnią przeznaczoną na komunikację stanowi 1/4 powierzchni całego miasta. W siatkę wpisano wszystkie elementy układu urbanistycznego miasta.

Nowy Targ | graf. Geoportal

Nowy Targ | graf. Geoportal

Ochronie podlegać ma rozplanowanie zabudowy, stosunek zabudowy do zieleni, budyni, ich bryły oraz gabaryty. Ograniczeniu podlegało będzie również umieszczanie reklam (tu zapisy są wsparte przyjętą w mieście uchwałą krajobrazową).

Zakopiańskie Krupówki w ewidencji

W kwietniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków trafił również rejon Krupówek w Zakopanem. Ochronie podlegać ma układ wnętrz krajobrazowych, w tym budynki. Ich style reprezentują różne epoki: od tradycyjnego budownictwa, przez secesję, styl zakopiański, modernizm po realizacje powojenne.

Niniejsze postępowanie ma na celu ochronę historycznej zabudowy tej części Zakopanego włącznie z ochroną osi widokowych – okna widokowe – klasyczne widoki na Tatry.

– czytamy w uzasadnieniu.