wektoryzacja3

wektoryzacja3

Rys. 5. Ukończony już obiekt.