wektoryzacja2

wektoryzacja2

Rys. 4. Zamykanie rysowanego poligonu