shapefile_fields

shapefile_fields

Rys. 5. Dodawanie pól w plikach shape.