AKTUALNOŚCI

snap_to

snap_to

Rys. 3. Aktywowanie opcji dociągania obiektów do prowadnic.