AKTUALNOŚCI

menu_kontekstowe

menu_kontekstowe

Rys. 8. Menu kontekstowe dla obiektów wchodzących w skład kompozycji.