TUP ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną

Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz ze Związkiem Miast Polskich ogłosiło czternastą edycję konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

W ubiegłorocznej edycji zwyciężyły:

  • krakowskie parki kieszonkowe (“Ogrody Krakowian” – zdjęcia poniżej) w kategorii przestrzeń publiczna
  • rewitalizacja w przestrzeni publicznej: OFF Piotrkowska Center w Łodzi (projekt: Andrzej Owczarek).

Pierwsza, ogólnopolska edycja konkursu odbyła się w 2007 roku z inicjatywy Tadeusza Markowskiego. Począwszy od 2008 roku współorganizatorem konkursu jest Związek Miast Polskich. Celem konkursu jest promocja rozwiązań tworzących nową jakość polskiej przestrzeni publicznej.

OFF Piotrkowska | fot. WW

OFF Piotrkowska Center w Łodzi zwyciężyła w ubiegłorocznej edycji | fot. WW

W związku z pandemią nabór zgłoszeń do kolejnej edycji zaczyna się trochę później. Przyjmowane będą od samorządów, osób fizycznych i prawnych. Wnioski zawierające podstawowe informacje o obiekcie (zakres wniosku) należy składać mailowo pod adresem mailowym: [email protected] bądź do biura Towarzystwa Urbanistów Polskich.

W drugim etapie konkursu właściciele i zarządzający nominowanymi przestrzeniami będą proszeni o przygotowanie szerszego opisu danej inwestycji w oparciu o Załącznik 2 do Regulaminu konkursu. Zgłoszenia do drugiego etapu konkursu będą przyjmowane do końca września 2020.

Podstawowe kryteria oceny zgłaszanych przestrzeni odnoszą się do kreowania ładu przestrzennego oraz podnoszenia atrakcyjności danego miejsca. Organizatorzy doceniają rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, ochronę walorów przyrodniczych oraz podkreślanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni, zarówno trwałymi środkami architektonicznymi, jak i oświetleniem, czy innymi formami oddziaływania na percepcję krajobrazu. Ponadto uwagę zwraca się na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Towarzystwa Urbanistów Polskich.