sierpien 2021 uchwalone Specustawa

sierpien 2021 uchwalone Specustawa

Miasta w których pozytywnie rozpatrzono wnioski w ramach specustawy mieszkaniowej

Miasta w których pozytywnie rozpatrzono wnioski w ramach specustawy mieszkaniowej