Trwają przenosiny wsi Nieboczowy

Położona na prawym brzegu Odry wieś Nieboczowy zniknie z powierzchni ziemi. Mieszkańcy przeniesieni zostaną do nowej miejscowości położonej w innej części gminy.

Wieś Nieboczowy w gminie Lubonia od zawsze narażona była na podtapiania i powodzie. Pomimo licznych zakazów wznoszenia nowych budynków, liczba mieszkańców nie malała, a domy były często rozbudowywane. Po powodzi w 1997 roku rozpoczęto prace nad programem ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry czego skutkiem była decyzja z 1999 roku o budowie zbiornika przeciwpowodziowego przed Raciborzem. Przygotowania do jego powstania nie ominęły problemów i protestów mieszkańców oraz ówczesnego wójta.

Odbudowa

W 2007 stowarzyszenie mieszkańców, który protestowali przeciw budowie zbiornika, rozpoczęło walkę na rzecz odtworzenia i rozwoju wsi. Ostatecznie stowarzyszeniu udało się przekonać władze do tego pomysłu, jednak część mieszkańców już wcześniej postanowiło się wyprowadzić do innych okolicznych miejscowości. Nieboczowy przenoszone są dziś na teren miejscowości Syrynia. We wsi zamieszka około 200 osób, chociaż zaplanowano kilkukrotnie więcej miejsc dla nowych domów. Początkowo nowa wieś nazywać miała się Nowe Nieboczowy, jednak z uwagi na głosy mieszkańców zachowana ma zostać stara nazwa.

Nieboczowy zdjecie

Działki, zarówno zabudowane jak i rolne, w „starych” Nieboczowach zostały zakupione przez inwestora zbiornika wodnego. Mieszkańcy zaś kupić musieli tereny w sąsiedztwie Syrynii, kilka kilometrów od istniejących jeszcze zabudowań Nieboczów. Dziś trwa tam budowa nowej wsi. Powstała już część dróg, doprowadzono energię elektryczną oraz sieć kanalizacyjną. Ci którzy zdecydowali się na przeprowadzkę postawili warunek przeniesienia kościoła i cmentarza. Tej jesieni i zimy odbywa się przenoszenie grobów. Za kilka miesięcy rozpocznie się budowa remizy strażackiej i rynku, później boisk sportowych. W nowej wsi powstaną placówki handlowe oraz park ze stawem i wyspą.

Prace planistyczne nad przenoszeniem miejscowości obejmowały zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia, opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego zespołu urbanistycznego „Nowe Nieboczowy” oraz opracowanie zmiany planu miejscowego dla części sołectwa Syrynia. Zgodnie z planami w nowej miejscowości zachowany ma być ład urbanistyczny i architektoniczny. Dachy domów mają być spadziste, pokryte dachówką. Ganki zlokalizowane mają być od strony drogi. Kolory domów ustalono na grafitowy, brązowy lub wrzosowy.

MPZP z 2009 roku dla rejonu "Nowe Nieboczowy"

MPZP z 2009 roku dla rejonu “Nowe Nieboczowy”; źródło: lubomia.pl (kliknij aby powiększyć)

Wszyscy mieszkańcy mają opuścić starą wieś do końca przyszłego roku. Gdy wszyscy zamieszkają już w nowych domach, stare Nieboczowy zostaną zrównane z ziemią, a ich miejsce zajmie zbiornik retencyjny. Koszty procesu przeniesienia i budowy miejscowości szacowane są na kilkadziesiąt milionów złotych (budowę finansuje gmina ze środków otrzymanych od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej) plus koszt odszkodowań za domy i działki w starej miejscowości.

Lubomia wyrys MPZP 2

Obecny MPZP dla rejonu “Nowe Nieboczowy”; źródło: lubomia.pl (kliknij aby powiększyć)

Nie tylko Nieboczowy

Nieboczowy nie są pierwszą wsią w Polsce przeniesioną w związku z budową zbiornika wodnego. Wcześniej spotkało to Maniowy nad Jeziorem Czorszyńskim i Mucharz nad Skawą (powstaje tam Zbiornik Świnna Poręba).