The Good City i The Happy Danes, Bydgoszcz, 16.07.2015

Ambasador Danii – Steel Hommel otworzy wystawę „The Good City” oraz, wraz z mieszkańcami miasta, przejedzie rowerem wyznaczoną przez Bydgoską Masę Krytyczną trasą rowerową.

Dzisiaj już ponad połowa ludzkości żyje w miastach, a do 2030 r. ich populacja wzrośnie o kolejnych 5 miliardów osób. Dlatego musimy się zastanowić, jakie powinno być miasto przyszłości.

Niech to będzie miasto, w którym dobrze się żyje. Wystawa „The Good City” stworzona przez duńskie Laboratorium Innowacji ds. Kultury Rowerowej ma stanowić inspirację do dyskusji o wyzwaniach przed jakimi stoją miasta: zatorach komunikacyjnych, hałasie, zanieczyszczeniach oraz o potencjale, jaki tkwi w rowerze jako środku transportu. Duńska polityka rowerowa jest często stawiana za wzór, a Kopenhaga wymieniana jako jedno z najbardziej przyjaznych rowerzystom miast na świecie.

Duńczycy podkreślają, że rower to najszybszy, najwygodniejszy i najtańszy sposób poruszania się po mieście. Jak będzie wyglądało miasto, w którym nacisk zostanie położony właśnie na ten środek transportu? Na to pytanie odpowiada wystawa „The Good City”, na której prezentowane są propozycje m.in. architektów, planistów miejskich, badaczy i organizacji pozarządowych. Ich zdaniem rower w ruchu miejskim oznacza większą niezależność, elastyczność i bezpieczeństwo. Kopenhaga służy tutaj za przykład, jak również punkt wyjścia do dyskusji o tym, jakie nowe koncepcje i działania umożliwią dalszy postęp w tej dziedzinie.

źródło: MCK

źródło: MCK

„The Happy Danes”

Prezentacja Ambasadora Danii – Steena Hommela o kulturze rowerowej w Danii i przyczynach wysokiego poziomu poczucia szczęścia wśród Duńczyków.

Duńczycy są zaliczani do jednej z najszczęśliwszych nacji na świecie. Skąd ten fenomen?

Badania pokazują, że szczęście społeczeństw nie wynika jedynie z ich zamożności, ale również z szeregu innych czynników. W 2011 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję wzywającą wszystkie państwa do podjęcia działań na rzecz podniesienia poziomu szczęścia wśród swoich obywateli. Rządy wielu krajów zaczęły się zastanawiać, jakie czynniki mają na to wpływ. W 2013 r. założono w Danii Instytut Badań nad Szczęściem, którego prace skupiają się na jakości życia obywateli i ich poczuciu szczęścia. Wystawa „The Happy Danes” przedstawia wyniki tych badań. Wśród powodów, dla których Duńczycy są uważani za najszczęśliwszy naród na świecie, wymienia się m.in. zaufanie, wolność, dobrobyt, silne społeczeństwo obywatelskie, demokrację, wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, czy też warunki pracy.

Na wydarzenia zapraszają:

  • Ambasada Danii
  • SARP Oddział w Bydgoszczy
  • MCK Bydgoszcz
  • Bydgoska Masa Krytyczna

„The Good City”: Stary Rynek w Bydgoszczy, przejazd rowerowy 16 lipca 2015 o 16:30

„The Happy Danes”: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, wernisaż 16 lipca 2015 o 17:45

źródło: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
„The Good City” znajduje się także w naszym kalendarzu. „The Happy Danes” znajduje się także w naszym kalendarzu.