AKTUALNOŚCI

Tester Przestrzeni Miejskiej w Gdańsku

Na czas Jarmarku św. Dominika na gdańskim Targu Węglowym powstanie Tester Przestrzeni Miejskiej. Ma być to instalacja umożliwiająca użytkownikom skonfrontować się z skompaktowanymi zdarzeniami miejskimi, a jednocześnie pokaże jak wyglądać może Targ Węglowy przy zabudowaniu nowej pierzei.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/2012-08-30_pano_gdansk_sm2.jpg

Aktualizacja: 22.07.2014: Otrzymaliśmy szersze informacje o testerze od współautora obiektu, które publikujemy:
Tester Przestrzeni Miejskiej to instalacja, przy pomocy której użytkownik będzie mógł skonfrontować sie z skompaktowanymi zdarzeniami miejskimi. Eksperyment ten wykraczać ma poza chęć testowania zachowań ludzkich, poza skatalogowanie odczuć na temat instalacji, ma tworzyć kontekst do rozważania na temat wieloaspektowosci przestrzeni miejskiej, jej złożoności i wielozmyslowej relacji, którą generuje. Częściowe domknięcie placu, stworzenie wnetrza miejskiego brakującą ścianą, pozwolić ma na konfrontację użytkownika z domniemaną architekturą Targu Węglowego, a w sensie wyłącznie domknięcia przestrzeni i związanej z tym percepcji placu. Tester będzie tworem, w którym akcja rozgrywa się w dwóch warstwach postrzegania – warstwie fizycznej i w warstwie emocjonalnej dla których mianownikiem są zmysły. Fizyczność objawiać będzie się w kształcie układów komunikacyjnych, ich zmiennym wymiarom, przepustowości, deficytom, które generują ciasne zagniecenia, zmienności poziomów poprzez biegi schodowe, progi, utrudnień związanych z migracją. Fizyczność to tez ograniczenia w widoczności, związana z tym tajemnica zakrytej/nieodkrytej formy. Warstwa emocjonalna to kontekst spotkania, budowania relacji i uczuć w konsekwencji symbolicznego przytulania i pocałunku kojarzonego z zakochaniem jako najbardziej zaawansowanej formy relacji międzyludzkiej – to wszystko to też zdarzenia miejskie. Eksperyment ma jeszcze jeden cel – poprzez stworzenie platform obserwacyjnych: zbudowanie ekspozycji z eksponatów miejskich (katownia, brama złota, zbrojownia etc.) i umożliwienie ich obserwacji z dotychczas nieobecnej perspektywy. Wprowadzenie tej funkcjonalności ma jednoznacznie zdefiniować plac czyniąc go zamkniętą przestrzenią ekspozycyjną, w której obiektami wystawienniczymi stają się obiekty miejskie.

Instalacja powstanie 26 lipca i funkcjonować będzie do końca Jarmarku. . Tester Przestrzeni Miejskiej to projekt artystki dr Katarzyny Zawistowskiej oraz architekta Tomasza Skrobuna. Sponsorem instalacji jest Zakład Utylizacyjny w Gdańsku.

Poza instalacją na Targu Węglowym w ramach 754 edycji Jarmarku powstanie także Gdańskie Koło Widokowe na Wyspie Spichrzów.