AKTUALNOŚCI

Termomodernizacja, audyty energetyczne, odnawialne źródła energii – miasta przeznaczą na nie miliony

Analiza formularzy konkursu ECO-MIASTO 2015 pokazała, że dla zdecydowanej większości miast biorących udział w konkursie w kategorii efektywność energetyczna*, ta dziedzina zrównoważonego rozwoju jest ważnym lub istotnym elementem miejskiej polityki. W najbliższych dwóch latach na działania związane m.in. z termomodernizacją budynków, audytem energetycznym i rozwojem odnawialnych źródeł energii miasta wydadzą średnio ponad 100 mln złotych. O światowej efektywności energetycznej na konferencji COP21 w Paryżu (30 listopada – 11 grudnia 2015 r.) rozmawiają obecnie przedstawiciele państw, w tym także Polski.

168e4ff3-b6a8-4523-8edc-f45654a7a2b4

Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, Saur Polska, Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy oraz TIRU, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.

COP21 w Paryżu

W Paryżu trwa obecnie szczyt klimatyczny COP21, którego celem jest osiągnięcie światowego porozumienia w kwestiach zmian klimatu. Przywódcy 196 państw, szukają rozwiązań na stale rosnące poziomy emisji szkodliwych pyłów (CO2, benzo(a)piren). Wysokie poziomy emisji napędzane są przede wszystkim przez spalanie węgla, ropy naftowej i gazu w celu pozyskania energii. Co robią polskie miasta aby zmniejszyć zanieczyszczenie, obniżyć straty energii i dobrze ją gospodarować? Sprawdził to konkurs ECO-MIASTO 2015, który wyłonił miasta najlepiej realizujące politykę zrównoważonego rozwoju, w szczególności w dziedzinie efektywności energetycznej.

Termomodernizacja i audyt

Dla wszystkich miast biorących udział w konkursie ECO-MIASTO 2015 termomodernizacja budynków
i audyty energetyczne to działania, na które przeznaczają dużą część budżetu. Wszystko po to, aby obniżyć koszty ogrzewania i zoptymalizować zużycie energii w miastach. Kościerzyna wzięła udział w  programie KAWKA, dzięki czemu mogła między innymi przeprowadzić termomodernizację budynków komunalnych i rozbudować miejską sieć ciepłowniczą. W Częstochowie dla placówek edukacyjnych (szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych) przygotowano 22 audytów, które są podstawą do przeprowadzenia projektów termomodernizacyjnych. Podobnie w Toruniu, tylko w 2014 roku w budynkach użyteczności publicznej wykonano aż 27 audytów. Duże środki na działania związane z oszczędzaniem energii przeznacza Bielsko-Biała, która w latach 2015-2018 zainwestuje m.in.
w termomodernizacje i audyty energetyczne 71 mln złotych. Zielona Góra na projekty budowy
i modernizacji przeznaczy ok. 180 mln, a Tarnów 56 mln złotych. W sumie miasta uczestniczące w konkursie z budżetów na budowę i modernizację budynków, ponad 50% przeznaczą na poprawę efektywności energetycznej.

Odnawialne Źródła Energii

Analiza formularzy pokazała, że ważne dla miast są również projekty promujące odnawialne źródła energii. Zdecydowana większość miast wykorzystuje w większym bądź mniejszym stopniu energię produkowaną z OZE w budynkach prywatnych. Spośród miast uczestniczących w konkursie najwięcej instalacji wytwarzających energię z OZE i obiektów wykorzystujących alternatywne źródła energii posiada Bielsko-Biała, która posiada aż 780 instalacji kolektorów słonecznych oraz 30 instalacji PV dofinansowanych przez Urząd Miejski. To ponad 8-krotnie więcej niż Częstochowa i aż 78-krotnie więcej niż Poznań, który ma zaledwie 10 instalacji OZE. Miasta takie jak Kościerzyna i Częstochowa w ramach rozwoju OZE prowadzą programy dofinansowań na założenie kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznej, a Kraków i Poznań inwestują w kogenerację i wykorzystanie biogazu.

Nagrody ECO-MIASTO 2015

W konkursie ECO-MIASTO 2015 wyłoniono zwycięskie miasta, które najlepiej realizują politykę zrównoważonego rozwoju w czterech kategoriach, w szczególności w dziedzinie efektywności energetycznej. Zdaniem jury Bielsko-Biała prowadziła kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, a Kościerzyna wykazała się dużym zaangażowaniem władz miasta w tym obszarze, jednocześnie prowadząc szerokie działania edukacyjne w tym zakresie. Wyróżnienia wśród miast z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys. otrzymały Poznań, Gdynia, Kraków i Częstochowa, które doceniono za kompleksowe podejście do zagadnienia promowania efektywności energetycznej, natomiast Miechów (poniżej 100 tys. mieszkańców) wyróżniono za promowanie odnawialnych źródeł energii.

Laureaci w kategorii efektywność energetyczna, źródło: mat. prasowe

Laureaci w kategorii efektywność energetyczna, źródło: mat. prasowe

 

* Miasta uczestniczące w konkursie ECO-MIASTO 2015 w kategorii efektywność energetyczna: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdynia, Kościerzyna, Kraków, Łódź, Miechów, Olsztyn, Piekary Śląskie, Poznań, Tarnów, Toruń, Zielona Góra.

źródło: mat. prasowe
  • Świadome zużywanie energii w dzisiejszym świecie
    jest bardzo ważne. Dlatego przed każdą inwestycją termomodernizacyjną
    (oszczędności energii cieplnej) warto
    zlecić wykonanie audytu energetycznego budynku albo audyt efektywności
    energetycznej dla oświetlenia (oszczędność energii elektrycznej). Taki dokument pozwoli oszacować oszczędności i określenie prostego czasu zwrotu nakładów – SPBT. Zapraszam do współpracy http://www.ceb.com.pl