AKTUALNOŚCI

Olga Kowalska

Kierownik działu prawnego

Kierownik działu prawnego w Urbnews.pl

Studentka IV roku kierunku gospodarka przestrzenna w SGGW w Warszawie, do niedawna Prezes Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej SGGW. Organizatorka wielu konferencji naukowych, warsztatów, seminariów, wśród których największą satysfakcję sprawiło jej koordynowanie konferencji GIS Day 2013 – GIS w Stolicy. Zaangażowana w pracę naukową, wielokrotna stypendystka Rektora SGGW oraz m. st. Warszawy. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół aspektów prawnych i narzędzi technologicznych wykorzystywanych w planowaniu przestrzennym. Rozwój swoich zainteresowań łączy ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego poprzez liczne praktyki i staże, głównie w temacie GIS i IIP w planowaniu przestrzennym. Poza rodziną, przyjaciółmi i gospodarką przestrzenną kocha podróże (małe i duże) oraz sztukę kulinarną. W swoim życiu kieruje się zasadą, że aby zapalać innych samemu trzeba płonąć, dlatego bezgranicznie oddaje się nowym wyzwaniom.