AKTUALNOŚCI

Mateusz Gliwiński

Kierownik Działu społecznego, gospodarczego, środowiskowego, architektonicznego itd

Kierownik Działu społecznego, gospodarczego, środowiskowego, architektonicznego.

Student Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Warszawskiej. Stażysta  w Biurze Planowania Przestrzennego w Kielcach i Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego. Entuzjasta historii, zwłaszcza Polski i architektury.