AKTUALNOŚCI

Tarnów otrzyma 15 mln zł z funduszu norweskiego

Minister Grzegorz Puda podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach projektu Tarnów „Nowe Spojrzenie”. Miasto otrzyma 15 mln zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Rozwój Lokalny. Dwuletni program ma na celu wzmocnienie lokalnego potencjału Tarnowa m.in. poprzez zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działania służące rozwojowi miasta. 

Fot. tarnow.pl

Nocna panorama Tarnowa Fot. tarnow.pl

Miasto planuje przeznaczyć środki z dotacji na:

  • adaptację budynku Pałacu Ślubów na działalność Tarnowskiego Centrum Dialogu,
  • adaptację przestrzeni w Tarnowskim Parku Doświadczeń na Pasaż Odkryć (przestrzeń edukacyjna),
  • nasadzenia dużej ilości zieleni.

Główne cele programu “Nowe Spojrzenie” to przede wszystkim:

  • podniesienie atrakcyjności miasta jako miejsca do zamieszkania poprzez zwiększenie różnorodności oferty edukacji wyższej oraz nowoczesnych form przekazu wiedzy,
  • stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej z szerokim wachlarzem usług publicznych zarówno pod kątem turystyki, jak i promocji Tarnowa jako miejsca do zamieszkania,
  • wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości, szczególnie wśród osób młodych,
  • promowanie wewnętrznej współpracy oraz lokalnych wyborów konsumenckich.

Kompleksowy program rozwoju jest fundamentem pod przyszłe działania polityki miejskiej poprzez wykorzystanie wewnętrznego potencjału Tarnowa.

Inwestycje będą realizowane w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, Stowarzyszeniem „Made in Tarnów”, Fundacją „Edumocni”, Komitetem Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowie, Stowarzyszeniem Restauracji w Tarnowie, Fundacją „Auxilium”, Polskim Forum Klimatycznym.

Fundusze norweskie i EOG

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze norweskie) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Fundusz skierowany jest do kilkunastu państw Europy Środkowej, Południowej oraz krajów bałtyckich.

To już trzecia edycja programu mającego na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców małych i średnich miast.

Więcej informacji na: https://www.eog.gov.pl/