AKTUALNOŚCI

W tym miesiącu Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ roku upublicznił kolejny raport World Urbanization Prospects.