AKTUALNOŚCI

Jodhpur

Kolorowe miasta

10 kwietnia 2014 // 4 Komentarze

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego planiści mają obowiązek wprowadzenia ustaleń dotyczących zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. [...]