Szkolenie: Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego: dyrektywa INSPIRE, zarządzanie miastem, potrzeby mieszkańców oraz e-usługi

24GIS specjalizująca się we wspieraniu miast we wdrażaniu technologii GIS zaprasza na szkolenie “Cyfrowe plany zagospodarowania przestrzennego: dyrektywa INSPIRE, zarządzanie miastem, potrzeby mieszkańców oraz e-usługi”. Szkolenie odbędzie się 05.10.2016 w Warszawie (Ul. Jana Pankiewicza 3, 400 m od dworca Warszawa Centralna).
szkolenie_MPZP_Warszawa_1_v4 copy
Szkolenie ma na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z:
  • Aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi m.in. z wdrażaniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywy INSPIRE;
  • Organizacją wdrożenia ww. wymagań prawnych,
  • Dobrymi praktykami w zakresie technicznych aspektów informatyzacji istniejących MPZP
  • Wskazówkami w zakresie wymagań dotyczących pozyskiwania oraz kontroli nowych MPZP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Wymaganiami w zakresie świadczenia e-usług związanych z danymi planistycznymi
W dotychczasowych edycjach szkolenia wzięło udział kilkadziesiąt osób m.in.: z Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie, Biura Rozwoju Gdańska, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Biura Planowania Przestrzennego Miasta Kielce, Urzędów Miast: Bielsko Biała, Chorzów, Kielce, Legnica, Olsztyn, Polkowice, Zabrze.
100% dotychczasowych uczestników szkoleń oceniło je wysoko lub bardzo wysoko.
Więcej informacji (program, formularz zgłoszeniowy) znajduje się na stronie internetowej:

http://24gis.pl/oferta/szkolenie-informatyzacja-mpzp/