AKTUALNOŚCI

Kolonia – tereny przeznaczone pod nową zabudowę (1881), źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Jakob_Scheiner_Koeln_Vogelschauplan.jpg

Kolonia – tereny przeznaczone pod nową zabudowę (1881), źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Jakob_Scheiner_Koeln_Vogelschauplan.jpg