Ryc. 7. Muzeum Śląskie w Katowicach, źródło fot. Milena Stettner

Ryc. 7. Muzeum Śląskie w Katowicach, źródło fot. Milena Stettner

Ryc. 7. Muzeum Śląskie w Katowicach, fot. Milena Stettner