AKTUALNOŚCI

Ryc. 6. Budynki mieszkalne w osiedlu Nikiszowiec, źródło fot. Milena Stettner

Ryc. 6. Budynki mieszkalne w osiedlu Nikiszowiec, źródło fot. Milena Stettner

Ryc. 6. Budynki mieszkalne w osiedlu Nikiszowiec, fot. Milena Stettner