Ryc. 10. Muzeum Śląskie w Katowicach, źródło fot. Milena Stettner

Ryc. 10. Muzeum Śląskie w Katowicach, źródło fot. Milena Stettner

Ryc. 10. Muzeum Śląskie w Katowicach, fot. Milena Stettner