Projekt MPZP rejonu Dworca Wileńskiego

Projekt MPZP rejonu Dworca Wileńskiego

Projekt MPZP rejonu Dworca Wileńskiego wg koncepcji reitalizacji "Ekosystem Praga"; autorzy: Aneta Daniluk, Marta Osowiecka, Daria Wojciechowska