AKTUALNOŚCI

Mapa akustyczna Szczecin

Mapa akustyczna Szczecin

Imisja hałasu komunikacyjnego, drogowego w Szczecinie wyrażona wskaźnikiem LDWN | źródło: szczecin.pl

Imisja hałasu komunikacyjnego, drogowego w Szczecinie wyrażona wskaźnikiem LDWN