AKTUALNOŚCI

Stanowiska w sprawie specustawy mieszkaniowej

Zbliża się koniec konsultacji tzw. specustawy mieszkaniowej, kontrowersyjnego projektu opublikowanego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Choć projekt broniony jest przez przedstawicieli rządu i organizacji deweloperskich, to wiele organizacji i jednostek publikuje publicznie swoje oświadczenia i uwagi względem projektu. Publikujemy stanowiska jednostek i organizacji w jej sprawie:

  • Polska Akademia Nauk: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
  • Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Katowicach
  • Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej
  • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
  • Anna Rembowicz-Dziekciowska, Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
  • Studenckie Koło Naukowe Urbanistyki Cardo, Politechnika Wrocławska
  • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Aliquanta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Łódzcy urbaniści – m.in. dr Elżbieta Muszyńska (prezes łódzkiego TUP), dr Robert Warsza (Dyrektor MPU), prof. Marek Janiak (Architekt Miasta), prof. Jacek Wesołowski, Kazimierz Bald (członek zarządu TUP), dr hab. Mariusz Sokołowicz, dr Barbara Wycichowska
  • Inwestycje dla Poznania
Chętnych do publikacji stanowisk zapraszamy do wysyłki pod adres [email protected]

Zgadzasz się z uwagami do ustawy? Możesz je przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected]. Termin składania uwag mija 29 marca!